چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری (دوره اول ) دوشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنامه امتحانات پایان ترم دوم (خرداد97)پایه هفتم وهشتم
برنامه امتحانات پایه هفتم وهشتم خرداد97
ساعت شروع آزمون 10صبح
مدت(دقیقه) آزمون تاریخ روز
-- تفکر 97/2/25 سه شنبه
60 ادبیات 97/2/26 چهارشنبه
120 ریاضی 97/3/1 سه شنبه
75 انشا 97/3/2 چهارشنبه
30 قران 97/3/5 شنبه
60 پیام های آسمانی 97/3/7 دوشنبه
50 زبان 97/3/9 چهارشنبه
75 علوم 97/3/13 یک شنبه
60 عربی 97/3/19 شنبه
30 املا 97/3/20 یک شنبه
60 مطالعات 97/3/22 سه شنبه
انتهای پیام/.