چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری (دوره اول ) یکشنبه, ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
برنامه امتحانات پایان ترم دوم (خرداد97)پایه نهم
برنامه امتحانات خرداد97پایه نهم
(ساعت 8تا10صبح)
روز تاریخ آزمون
چهار شنبه 97/2/26 ادبیات
سه شنبه 97/3/1 قران
چهارشنبه 97/3/2 انشا
شنبه 97/3/5 ریاضی
دوشنبه 97/3/7 پیامهای آسمانی
چهارشنبه 97/3/9 زبان
یکشنبه 97/3/13 علوم
شنبه 97/3/19 عربی
یکشنبه 97/3/20 املا
سه شنبه 97/3/22 مطالعات
چهارشنبه 97/3/23 آمادگی دفاعی
انتهای پیام/.