چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری (دوره اول ) چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۶
مراسم اربعین حسینی روز چهارشنبه 96/8/17دردبیرستان ابوذرغفاری
 
 
دراین مراسم که بصورت مجزا برای هرسه پایه برگزارگردید .اعضای هیئت دبیرستان وظیفه پذیرایی رابصورت خودجوش به عهده داشتند .دانش آموزان نذورات خودرا دراین روز تقدیم عزارداران حسینی نمودند.
انتهای پیام/.