چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری (دوره اول ) دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
ایستگاه فرهنگی
 
 
    عبیدالله ابن زیاد:
      در جنگ، بُرد باکسی است که بتواند زنان را روانه میدان کند.
 
 
هر فیلمی نبینیم!!
 
 
                
                  
                            
                                                                                                                                   
 
 
 
                                                                       
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
انتهای پیام/.