چاپ خبر
دبیرستان دخترانه ابوذر غفاری (دوره اول ) یکشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
گزارش تصویری طرح جامع تعویض سیستم برق مدرسه و اقدامات اساسی و زیربنایی هوشمند سازی کلاسها مرحله کابل کشی
 
 
 
جمع آوری داکت های قدیمی طبقه اول

جمع آوری کابل های قدیمی طبقه اول

 
انتهای پیام/.