10 دی 1396

برگزاری جلسه کارگاهی برای اولیا محترم باحضور آقای دکتر میرزا بیگی درروز شنبه 9دی ماه

روز شنبه جلسه ای برای اولیای محترم باحضور آقای دکتر میرزا بیگی تحت عنوان مهندسی نوین ارتباط و مکانیزم ارتباط بانسل حاضر در نمازخانه مدرسه تشکیل شد
مولف: فریده عزیزی اصل
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1